Hur görs reklamfilm


Hur görs en reklamfilm?

En reklamfilm produceras i grund och botten på samma sätt som en vanlig film. Den genomgår samma processer, samma steg och samma mekanismer som en vanlig videoproduktion. Skillnaden är att en reklamfilm ställer högre krav på presentationen av budskapet, samtidigt som själva budskapet kan vara mycket mer trivialt och kanske inte så invecklat eller informativt som för exempelvis en presentationsfilm som ska ge en på-djupet-bild av ditt företag och är riktad till sponsorer eller leverantörer. Här gäller det att engagera, få folk att relatera, och framförallt att göra ett intryck på den korta tid som man har på sig.

En reklamfilm ser olika ut, och produceras olika, beroende på var och hur den visas för människor. Exempelvis är en reklamfilm som sitter på en banner på en hemsida knappt ens en film, utan oftast bara mellan en och fem-sex bildrutor som blixtrar förbi. Här krävs inga skådespelarinsatser, utan allt hänger på att bildspråket lyckas fånga och engagera tittaren – och att texten är kort, koncis och innehållsrik så att den förhoppningsvis blivande kunden klickar på länken.

Produktion av reklamfilm

En tv-reklamfilm produceras som vilken annan film som helst, med castings och allt. Man behöver en eller ett par huvudroller, några biroller och en samling statister. Det behövs en tydlig vision, ett ensidigt budskap som inte kan misstolkas eller missuppfattas. Allt detta är viktigt att tänka på under processen, när man arbetar med filmen. Man bör aldrig gå ifrån sitt huvudämne, utan en reklamfilm bör bara ha ett enda budskap – att sälja några specifika produkter, att upplysa om en ny innovation, att lansera ditt nya företag etc.

Under hela processen är det viktigt med en öppen och bra dialog mellan kund och produktionsbolag, det är också viktigt att hela tiden ha målet klart i sikte. Att alltid ha slutresultatet för ögonen är nyttigt eftersom det hjälper till att fokusera resurserna på målet – det gör slutprodukten desto bättre.